Het Jaartallenleven van Leuven
Opgenomen op de inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed
Opgenomen op UNESCO'S representatieve lijst voor Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid


Meer over het verbond.
Marrainen.
Bezoek de raadskelders.
Andere jaartallen.
De Joorzangers.
Zoek in de archieven.
Zoek de vlag van een jaartal.
Toon de gekende pins.
Zoek de sticker van een jaartal.
Agenda van de jaartallen.
Lokalen van de jaartallen.

Externe links.

Film youtube UNESCO.
   Pietermannen.
   Leuvense Meyboom.

Leuvense historische weetjes.

Leuven weleer.

Reuzeleuven.

What's new?               Het nieuwe foto archief van de jaartallen.         Aktiviteiten en aankondigingen.                                  Webmaster.                De Ketting.
Koninklijk Verbond der Jaartallen vzw.
Zetel: Raadskelders Stadhuis , Grote Markt 9 te 3000-Leuven
Secretariaat: J-P. Minckelersstraat 53/0302, 3000-Leuven
Contact: info@jaartallen.be
Gsm:+32-489-405.294

Het bestaan van de ‘Mannen van het Jaar’ is een typische eigenaardigheid van Leuven, een unicum in Europa en wellicht op wereldniveau. Normaal wordt aangenomen dat de Mannen van 1840 aan de wieg stonden van de ‘Vriendenkringen Mannen van . . . ‘ in café ‘De Bierkorf’ aan de Naamsestraat te Leuven. Recent onderzoek in het archief heeft echter een aankondiging gevonden waarbij een oproep gebeurde voor de mannen geboren in 1836. Is ons verenigingsleven dan ouder dan we dachten? KLIK HIER voor de aankondiging.

Het specifieke van de Leuvense jaartallen is wel het stichten van een vriendenkring louter op basis van het gemeenschappelijk geboortejaar met uitsluiting van om het even welk beletsel van sociale, politieke, godsdienstige of filosofische aard. Belangrijk is dat men NIET in Leuven dient geboren te zijn of te wonen om deel uit te maken van een vriendenkring.

Het vieren van de vijftigste verjaardag is wel het oorspronkelijke en voornaamste doeleinde. Geleidelijk werden ook nevenactiviteiten georganiseerd.

Vanaf de veertigste verjaardag volgen 10 aktieve jaren met samenkomsten en organisatie of deelname aan diverse activiteiten. Na tien jaar activiteit gaat men over naar de ‘Abrahams’ en doet men het rustiger aan.

Deel uitmaken van een Vriendenkring is een menselijke verrijking voor elk lid.

De gouden stelregel is echter dat de Jaartallen uitsluitend een zaak is van ‘Mannen van het Jaar’. Dit neemt niet weg dat daar waar mogelijk de vrouwen betrokken worden bij de activiteiten en hun medewerking ten zeerste geapprecieerd wordt. De meeste jaartallen hebben ook een ‘marraine’.


Informatie te bekomen bij

VAN MEULEBROUCK Hugo
J.P.Minckelersstraat  53/0302 - 3000 Leuven
016 / 23.85.41
hugo.van.meulebrouck@telenet.be               Download the Flyer over de jaartallen.

          De medaile van verdienste :          De voorkant.     De achterkant.


Disclaimer.

Deze webstek werd ontwikkeld om informatie te verschaffen over de sociale en culturele activiteiten van de verschillende groepen "mannen van het jaar" en het "Verbond der Jaartallen" binnen de Leuvense leefgemeenschap.
Deze webstek heeft dus ook geen enkel commercieel doel en alle logos, fotos, films, programmas .. enz. werden gebruikt in het kader van de informatieverspreiding over deze sociale activiteiten. Alle aanwezige informatie mag dus in geen beding aangewend worden voor verdere commerciele doeleinden en blijven eigendom van de VZW Verbond der Jaartallen.
De fotos en films werden ad hoc genomen en kunnen in geen geval aangewend worden als bewijsmatriaal bij juridische betwistingen.