De Leivese Joorzangers.


Index :
----------

Terug naar start.

Introduktie.

Historiek.

Fotos 2008.

Fotos Kerstmarkt
2008.


Fotos Messa Lovaniensis
2009.


Muziek.

Teksten.

Info nieuwste CD.


Info over de tweede CD van de Leivese Joorzangers.

INLOËDEND WOUDEKE

Twiee joor zen er verboë gegon sins et verschoëne van den ieeste CD van De Joorzangers. En voilà, up onvroog zen ze al vanêr doo mei ne vèsse kompakt disk vol streikgebonge liekes, uefdzokeloëk in et Leives dialèkt en dat es zue e bekken et andelsmêrk van doë keune zangers. Liekes uek die mieestal gon ouver teustande, gewèntes en foëte die ouveral ieel erkinboor zoën. Alei, wat da se bringen es ni mieer of ni minder as pier natier. Zonder veil fioriturkes. Wellicht zelle doë Joorzangers noent ni meigen uptreiden in de Scala van Milaan. Moo dat es uek ennen ambiesse nit. Ze zinge wel tot vermook van tallueze inwueners van Leive en natierloëk uek minse van oeet de periferie van doë broeesende stad. Ze zen dan uek te bewondere en te beloistere up de mieest oeetieenluepende geleigeneide. Da kan zuewel zoën up et stadoees, in de kerk, up de Leivese kèsmèt, as up een braderie in d’ieen of d’ander woëk. En vermits da se ieenegte jore gelê zen ontston in de schuet van et wieereldberumd Verbond van de Leivese Joortalle, mieer bepoild in et joor 2004, nen istourissen dotem, goot er uek gieen aktivitoët van dat upmêrkeloëk en uniek Verbond verboë, of ze wedde gevroogd vei al doë evenemènten up te fleire mei ennen onsteikeloëk gezang. Vei ale moo te zê da se een importante ploits ingenoumen emme on et Leives firmamènt en al geroeemen toëd dieel oeetmoke van et ludiek oupenboor kunstbezit van Leive.

Brèf, ze weite mei ouvertoeeging en entoeziasme et publiek te boeie en een gezellege sfeir te krejeire.

De Joorzangers emmen in ieder geval wei veil plezier belieefd on de realizose van deizen twidde CD en ze verwachte, ieerloëk gezieed, van alen etzèlfste...

************************************

Twee jaar geleden verscheen de eerste CD van De Joorzangers. Op algemene aanvraag zijn ze er opnieuw met een compact disk vol met streekgebonden liedjes, hoofdzakelijk gezongen in het Leuvens dialect en dat is zowat het handelsmerk van deze koene zangers. Liedjes die verwijzen naar toestanden, gewoontes en feiten die wellicht overal herkenbaar zijn. Wat ze brengen is niet meer of minder dan puur natuur, zonder al te veel franjes. Wellicht treden De Joorzangers nooit op in de Scala van Milaan, maar dat is ook hun ambitie niet. Zij zingen tot vermaak van de Leuvense inwoners en natuurlijk ook voor de inwoners van de

randgemeenten van onze bruisende stad. Ze zijn te bewonderen en te beluisteren op de meest uiteenlopende activiteiten: op het stadhuis, in de kerk , op de Leuvense Kerstmarkt of een braderie in één of andere wijk. Gezien ze in 2004 ontstonden binnen de schoot van het wereldberoemde Verbond der Jaartallen Leuven zijn ze niet weg te denken op de door het Verbond georganiseerde evenementen om deze op te fleuren met hun aanstekelijk gezang. Om maar te zeggen dat zij een voorname plaats hebben ingenomen aan het Leuvens firmament en reeds geruime tijd deel uitmaken van het ludiek openbaar kunstbezit van Leuven. Zij weten steeds met overtuiging en enthousiasme het publiek te boeien en een gezellige sfeer te creëren.

De Joorzangers beleefden veel plezier bij de realisatie van deze tweede CD en ze verwachten zeker van jullie hetzelfde ……

Hier kan je de teksten terugvinden van de liedjes die op hun 2e CD staan.