De mannen van 1951 Leuven.


Index :
----------

Terug naar start.
Trip Amsterdam 2016.
Retenue viering 65 jaar 17 april 2016.
Oosterhout.
Historiek 51.
Trip Stassbourg 2015.
Trip Bouillin 2014 Charel
Trip Bouillon 2014 Swa
Trip Bouillon 2014 Luc
Album september 2013 York.
Album 2011 Duitsland deel 1.
Album 2011 Duitsland deel 2.
Album Parijs.
Album Londen.
Album jubileum.
Stichting 61.
Fotos 2008.
Fotos Beauvechin.
Originele kalender 1951.
Archief van 1951.
Download
Festival 51 2001.


Mail us.


Andere Links :
----------------
Site Eddy Romy.
Site Stad Leuven.

Historiek van de actieve jaren van 1951.

De eerste bijeenkomst op 12 oktober 1990 kende een matige opkomst.Slechts 11 mannen toonden interesse. Regelmatig werden nieuwe leden genoteerd maar spijtig genoeg lieten er dan weer een aantal het afweten. Het was het 113 jaartal in de lange geschiedenis van de Vriendenkringen.Zou ‘13 er iets mee te maken hebben ?

De Mannen van 1951 werden hersticht op 17 januari 1997 in de Vlaamse Leergangen. Hun aantal was tot twee leden teruggevallen, die opstapten in de Festivalstoet van 1996. Op deze vergadering kwamen opnieuw een twaalftal mannen zich melden. Enkele nieuwe leden vervoegden de anciens en zo bleven ze met 9 te samen om de traditie verder te zetten en de mogelijkheid te scheppen om het 123ste jaartal de ‘Mannen van 1961’ te stichten.

Naast het vaandel was ook hun marraine zoek geraakt. Vaandel werd teruggevonden en hun marraine van het eerste uur, mevrouw Cappuyns J., werd ook deze van het tweede uur.

De Mannen van Blok 1, kenden in hun midden enkele turbulente jaartallen. Het jaartal 1871 was gekend door het militair bewind dat in deze vriendenkring heerste; deze van 1891 dienden een scheuring in de groep te verwerken met heuse tegenwerkingen. 1901, het eerste jaartal van de eeuw zag haar werking gefnuikt door de mobilisatie en pas in 1945 werd hun werking heropgestart .

Het embleem verwijst naar het geboortejaar 51. Op de achtergrond het stadhuis en rechts van ‘51 het symbool van het Blok 1, de ‘Uil’. De uil heeft ditmaal een kroontje en verwijst hiermede naar de kroning van wijlen koning Boudewijn tot ‘Koning der Belgen’ in 1951. Bij de start had de uil een zwarte kleur en droeg het cijfer 51 op de buik. Later werd het zwart vervangen door een meer gekleurd exemplaar. Het is één van de weinige jaartallen die ‘nooit’ een insigne hebben gekend. Op de vlag werd het embleem overgenomen. Ze werd in HongKong vervaardigd en meegebracht door lid Eddy Lamerichs, beter gekend als ‘Eddy Romy’. Het vaandel dat in 1991 als symbool werd meegedragen in de Festivalstoet was in 1997 zoek, doch werd teruggevonden. Het gerucht doet de ronde dat de vaandeldrager, Maurice Verreydt, er op een vermoeiende avond in geslaagd is om in zijn feestkledij en met de vlag in de Dijle te sukkelen. Enkele voorbijwandelende studenten hebben hem gered van de nieuwe legende van ‘Fiere Maurice …’ Sindsdien weet hij dat er veel modder in de Dijle aanwezig is en dat het een geurige bedoening is. Tevens zou dit voorval hebben plaatsgevonden in de onmiddellijke omgeving van de St.-Geertruikerk en wellicht werd daarom het laatste clublokaal daar gekozen.

Bij de oprichting van de vriendenkring werd gekozen voor een sportieve kledij, een lichtgrijze broek en een bordeaux vest. Nog voor de herstichting werd van kostuum veranderd. Voor het eerst in de geschiedenis der jaartallen werd gekozen voor een donkerblauwe blazer, een jeans broek, wit hemd , blauwe lederen das en zwarte schoenen.

Elk ‘stichtend jaartal’ is verantwoordelijk voor de ‘Verbondsvlag’ en dit tot men werkelijk tot de actieve jaartallen gaat behoren, dus ongeveer 1 jaar. Men spreekt op dat ogenblik van ‘opkomend jaartal’. Op 31 augustus 1991 werd de Verbondsvlag echter door een of ander jaartal gestolen en de eis om de vlag terug te krijgen was ‘een vat’. De eis werd ingewilligd, want wat zou het Verbond zijn zonder zijn vlag en welke problemen zouden er kunnen ontstaan. De ‘Mannen van 1951’ gaven een ‘vat gevuld met water’ want niemand had in de eis gezegd dat dit diende gevuld te zijn met bier.. Het gevolg was dat er heel wat hilariteit was onder de Jaartallen.

Zonder het te weten werd bij de herstichting ook voor een stunt gezorgd. Dat iedereen lid mag worden van de vereniging blijkt ook uit een briefje dat schepen Christiane Vanneck ontving. Om deze herstichtingsvergadering bij alle mannen uit 1951 kenbaar te maken werd, onder andere. ook een brief gezonden naar de Geldenaaksevest 68. Van deze man werd volgend briefje ontvangen :

Ik bedank jullie hartelijk voor de uitnodiging. Spijtig kan ik niet naar de vergadering komen. Ik vermoed dat ik geen toelating zal bekomen van het Ministerie van Justitie, noch van de gevangenisdirectie. Ik ben wel aan het onderzoeken of er meerdere mannen van ons jaar in dit gebouw verblijven. Indien dit het geval is, zal ik proberen om een gemeenschappelijke vraag om verlof te krijgen, op te stellen. Als we deze mochten bekomen zal ik op voorhand de nodige plaatsen reserveren, want met die bol aan onze voet nemen we iets meer plaats in”.

Wellicht kon de man in de gevangenis een eigen vriendenkring oprichten en zich na zijn vrijlating dan aansluiten bij de bestaande vriendenkring.

Vandaag zijn ze aan hun derde lokaal toe. Tot 1991 kwamen ze samen in café ‘Sint Pietershof’, Brusselsestraat, tot 1997 waren ze te vinden in café ‘Kruger’, Tiensestraat en vanaf 17 januari 1997 namen ze hun intrek in café ‘Tempo’ te Kessel-Lo. Heden zijn ze terug te vinden in de Sport op het Martelarenplein.

Het maximum aantal leden die ze gekend hebben was 22. In 1994 bleven er echter nog 5, doch deze doorbijters wensten kost wat kost de traditie verder te zetten. In 1995 werd echter beslist om de vereniging te ontbinden. Op initiatief van het Verbond der Jaartallen en het stadsbestuur werd een herstichting georganiseerd op 17 januari 1996 in de zaal van de ‘Vlaamse Leergangen’ in de Muntstraat.

De 10 doorzetters waren in 2001 : François Dierickx, Rudy Wouters, Maurice Verreydt, Eddy Lamerichs, Walter Boving, Luc Mertens, Pierre Dewit, Charles Rysbosch, X en Herwig Beckers. Tot vandaag telden zij vier voorzitters: Willy Derzelle (1990 /1991), Luc Chevalier (1991/1992), Rudi Wouters (1992/1995), François Dierickx (1996 / )

Door gebrek aan leden en initiatieven bleef het aantal activiteiten steeds vrij beperkt. Wel werden activiteiten georganiseerd waarbij de band binnen het ‘blok van 1’ als voorbeeld werd gesteld zoals het gezellig samenzijn in februari, de familieuitstap in mei en de stand in de Brusselsestraat op de maandag van Leuven kermis. In 1998 werd in blok deelgenomen aan de revue ‘De Leivese Good Old Days’ en voor de revue in 2000 staan ze ook paraat.

Zij hebben getracht de sportieve geest terug binnen de actieve jaartallen aan te wakkeren door het organiseren van een pedalo-wedstrijd op de Vaart, inspelend op de Vaartfeesten ter gelegenheid van haar 250 jarig bestaan. Dit evenement werd echter niet voortgezet door de nieuwe lichting : de mannen van 1961. Elke ‘derde’ vrijdag van de maand wordt er vergaderd in hun lokaal. Het is een jaartal welke in zijn bestaan reeds vele problemen heeft gekend en overwonnen maar steeds kon rekenen op de steun van hun peters de ‘Mannen van 1941’.

De Leivese Good Old Days. Tes gebeid in Leive.


Julienne Capuyns. Dierickx François,Rijsbosch Charel Wouters Rudi,Boving Walter Mertens Luc,Lamerichs Eddy Dewit PierreMaurice Vereydt