Het Jaartallenleven van Leuven
Opgenomen op de inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed
Opgenomen op UNESCO'S representatieve lijst voor Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid

nederlands
english

The Leuven age set ritual repertoire
Intangible cultural heritage Flanders
Inscribed on UNESCO'S representative list of the Intangible Cultural Heritage of HumanityT